Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Flipklok.nl u op het volgende:
Flipklok.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Flipklok.nl Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Neem dus contact op middels de contactpagina van de site. Deze toestemming is evenwel niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en / of onjuist is

  
 
Gratis verzending | 14 dagen zichttermijn  | Ook achteraf betalen